This is an example of a HTML caption with a link.

AGROM zmienia się w spółkę z o.o.


Szanowni Państwo,

 

działając w imieniu AGROM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubowie, niniejszym informuję, iż z dniem 02.01.2020 r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą pod firmą „AGROM” Przemysław Pruchniewski, w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. AGROM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubowie.

 

Na skutek przekształcenia spółce przekształconej, tj. AGROM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubowie, przysługują wszystkie prawa  i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, tj. „AGROM” Przemysław Pruchniewski, co oznacza, że AGROM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubowie pozostaje podmiotem wszystkich  zawartych umów, zezwoleń, koncesji czy ulg, które przyznane zostały „AGROM” Przemysław Pruchniewski przed przekształceniem.

 

W okresie roku od dnia przekształcenia spółka przekształcona używać będzie firmy:

„AGROM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: „AGROM” Przemysław Pruchniewski)” lub „AGROM spółka z o.o. (dawniej: „AGROM” Przemysław Pruchniewski)” lub „AGROM sp. z o.o. (dawniej: „AGROM” Przemysław Pruchniewski)”.

 

AGROM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubowie wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818143, NIP: 7842520376

 

Kierując do Państwa te informacje prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz adresowanie i wystawianie dokumentów i faktur od dnia przekształcenia, tj. 02.01.2020, na:
 

AGROM sp. z o.o.
Łubowo 15E
62-260
Łubowo
NIP: 7842520376

 

Z poważaniem

Przemysław Pruchniewski

Prezes Zarządu