This is an example of a HTML caption with a link.

Zakup ciągnika jeszcze nigdy nie był tak prosty!


agco

ZAKUP CIĄGNIKA JESZCZE NIGDY NIE BYŁ TAK PROSTY !!!

AGCO Finance specjalizuje się w obsłudze branży rolniczej, to znaczy finansuje wyłącznie maszyny rolnicze. Proponuje rozwiązania finansowe, które pomogą Ci w nabyciu nowej maszyny rolniczej.
POŻYCZKA – przeznaczona dla klientów indywidulanych i firm. Pożyczka jest produktem podobnym do kredytu, jednak ze względu na prostszą procedurę i mniejszą ilość wymaganych zabezpieczeń jest dla klienta łatwiejsza do pozyskania. AGCO Finance przyjmuje pod zastaw przedmiot pożyczki. Po ostatecznym terminie płatności, sprzęt należy do Ciebie.

LEASING FINANSOWY – w przypadku leasingu finansowego Dealer wystawia fakturę na AGCO Finance. Leasing finansowy jest zbliżony do pożyczki. Przedmiotem „pożyczki” jest tu środek trwały a nie gotówka. Leasingobiorca umieszcza przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i amortyzuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Leasingobiorca może odliczyć kwotę podatku Vat naliczoną od sumy wszystkich opłat leasingowych w ten sam sposób jak w przypadku zakupów inwestycyjnych.
LEASING OPERACYJNY – przeznaczony dla klientów prowadzących działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym. Opłaty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu. Finansowanie inwestycji wspieranych funduszami EU.
POŻYCZKA PROW – przeznaczona dla klientów, którzy podpiszą z ARiMR umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PROW i oczekują na wypłatę środków z dotacji. Finansowanie do 100% wartości maszyny.